Loading color scheme

Letci za strane turiste s uputama za odgovorno postupanje s otpadom

Letak Cistoca KONAVLE2Informativna publikacija o odgovornom postupanju s otpadom upućivat će strane turiste na pravilno odvajanje otpada kao i ulozi svakog posjetitelja u odgovornom postupanju otpadom.  Ovaj info letak izradit će se u A4 formatu, na recikliranom papiru i biti će preveden na 3 najčešće zastupljena jezika među stranim turistima (njemački, engleski i francuski jezik).

pročitaj više

TV reklame o gospodarenju otpadom

tvPristupit će se izradi i emitiranju TV reklame na jednoj od najgledanijih TV postaja u sve tri općine ovog projekta (lokalnoj ili nacionalnoj) koja će promovirati odgovorno postupanje s otpadom, sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje i kompostiranje.
Emitirat će se 3 puta dnevno po tjedan dana i bit će usmjeren na sve građane, umirovljenike, žene i osobe koje brinu o domaćinstvu (stoga će se emitirati u jutarnjim i podnevnim satima).

Radijske reklame o gospodarenju otpadom

radio2Radijska reklama na najslušanijim radijskim postajama u sve tri općine ovog projekta promovirat će odgovorno postupanje s otpadom, sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje i kompostiranje. Emitirat će se 3 puta dnevno po tjedan dana i bit će usmjeren na sve građane, umirovljenike, žene i osobe koje brinu o domaćinstvu (stoga će se emitirati u jutarnjim satima i podnevnim satima).

Obilježavanje Dana planete Zemlje

Obilježen Dan planeta Zemlje u Konavlima - 10Ovo je javni događaj koji bi trebao okupiti veliki broj sudionika i posjetitelja svake od tri općine.

Događaj obilježavanja Dana planete Zemlje obuhvatit će bogat program koji se odnosi na zaštitu okoliša i odgovornosti prema planeti Zemlji i svom kraju.

pročitaj više

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?

Izrada internet stranice je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda