Loading color scheme

Tisak i podjela izobrazno-informativnog letka

Podijeljeni letci svim stanovnicimaJedna od aktivnosti provođenja Programa je izrada koncepta i sadržaja uz dizajn i grafičku pripremu za tisak, tisak i podjela letaka sa temom sprječavanja nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju.
Na letku su ukratko definirane informacije o načinu sprječavanja nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom i načinu razvrstavanja otpada, nužnosti odvojenog sakupljanja otpada uz mogućnost ponovne uporabe predmeta te koristi i načinu provođenja kompostiranja.

Letci su u obliku infografike te dizajnirani na jednostavan i pristupačan način razumljiv svima.
Izradit će se i podijeliti ukupno 18 200 letaka temeljem ukupnog broja kućanstava na području projekta, koji će se dijeliti periodično, radi kontinuiranog informiranja građana kratkim i ključnim podacima te osvještavanja i utjecaja na ponašanje sumještana vezanih uz primjenu mjera kojima se sprječava nastanak otpada, na koji način se pravilno razvrstava otpad te način kompostiranja.
Letci će se dostaviti svim kućanstvima na području provedbe Programa pošto će se distribucija letaka vršiti direktnom dostavom letaka na adresu te dostavom uz komunalne račune koji se šalju na adrese građana tako da će se sva kućanstva biti pokrivena.
Svi letci će biti tiskani na 100% recikliranom papiru.

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?