Loading color scheme

Uspostava mrežne stranice o gospodarenju otpadom u općinama Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje

webPočetkom projekta pristupit će se izradi web stranice koja će, uz mjere promidžbe i vidljivosti, imati za cilj educiranje stanovništva područja projekta o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i o kompostiranju.
Obradit će se zasebno svaka od 5 navedenih tema, educirati posjetitelje o hijerarhiji o postupanju s otpadom, o nastojanju nadležnih općinskih i komunalnih tijela u uspostavi održivog gospodarenja otpadom te o značaju svakog od stanovnika područja projekta u odgovornom postupanju otpadom i koristi koje time ostvaruje društvo u cjelini.

Kod kreiranja web stranica, jedan odjeljak odn. jedna će stranica sadržavati osnovne informacije o održivom gospodarenju otpadom koristeći tekstove jednostavne za čitanje i razumijevanje za osobe s intelektualnim teškoćama i druge elemente (boje, veličina teksta) primjerene za ovu skupinu stanovništva područja projekta.
Web stranica će se izraditi u prvom kvartalu 2019. godine, a zatim će se ažurirati u više ciklusa (kontinuirano) i na njoj će biti najave ostalih projektnih aktivnosti kao i izvještavanje o njihovoj provedbi.
Putem stranica će se i pozivati stanovnici na sudjelovanje u javnim tribinama, obilježavanjima Dana planete Zemlje, anketama o učinkovitosti pojedinih aktivnosti i sl.
Web stranica će također u sebi sadržavati sve obavezne mjere promidžbe i vidljivosti financiranja EU ovog projekta.

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?