Loading color scheme

Javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom

U Cavtatu javna i edukacijska tribina o gospodarenju otpadom namjenjena svim građanima U sve tri općine (u administrativnim centrima Cavtat, Slano i Mlini) održat će se javne tribine na kojima će se obraditi sve aktualne teme iz područja održivog gospodarenja otpadom.
Stanovništvu će se predstaviti i ovaj projekt, uputiti će se na korištenje kompostera, na mogućnosti smanjenja nastanka otpada, na ponovnu upotrebu predmeta, na pravilno odvajanje otpada, na važnost recikliranja i korištenja reda prvenstva u hijerarhiji odgovornog postupanja otpadom.

Promovirat će se i održivo korištenje prirodnih resursa (ugradnjom štednih slavina, štedne žarulje i način njihova zbrinjavanja...).
Aktivnost je namijenjena svim građanima, stanovnicima triju općina koji će na tribini moći iznijeti i svoja razmišljanja i pitanja uputiti stručnim osobama i predstavnicima nadležnih komunalnih društava.

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?