Loading color scheme

Općini Konavle odobreno 435.162,58 kuna za projekt SKUPLJAM, SLAŽEM I SAVJESNO OTPAD ODLAŽEM!

Općini Konavle odobreno 435.162,58 kuna za projekt SKUPLJAM, SLAŽEM I SAVJESNO OTPAD ODLAŽEM!
Općina Konavle je dana 07.09.2018. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje, prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Nositelj projekta je Općina Konavle, dok su sunositelji projekta Općina Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje.
Projekt se provodi na području općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje te obuhvaća 10 izobrazno-informativnih aktivnosti kojima će se postići podizanje razine svijesti stanovnika triju općina o odgovornom postupanju s otpadom.
Specifični cilj projekta je izgradnja svijesti stanovnika općina Konavle, Župe dubrovačke i Dubrovačkog primorja o važnosti odgovornog postupanju s otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.
Opći cilj je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta u RH.
Rezultat provedenih aktivnosti biti će educirano i informirano stanovništvo općina uključenih u projekt o važnosti održivog gospodarenja otpadom i njihovoj ulozi u njemu, o načinima i mogućnostima odvajanja otpada, kućnog kompostiranja te ponovne uporabe predmeta.

Ukupna vrijednost projekta: 511.955,99 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 435.162,58 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 31.07.2018. do 31.03.2020.
Kontakt osoba: Perica Pušić, info@opcinakonavle.hr
www.strukturnifondovi.hr
http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?