Loading color scheme

Detalji o projektu

Općina Konavle zajedno s Općinom Župa dubrovačka i Općinom Dubrovačko primorje provodi projekt pod nazivom Program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje pod sloganom Skupljam, slažem, i savjesno otpad odlažem!

Projekt je zajednički kandidiran na natječaj Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Riječ je o projektu koji ima za cilj informirati i educirati građane o potrebi i načinu selektiranja otpada te poboljšati osviještenost građana u području održivog gospodarenja otpadom.
Provedba projektnih aktivnosti trajati će ukupno 20 mjeseci, a projektom će se provoditi ukupno 10 izobrazno – informativnih aktivnosti i to

 • Tiskanje letaka o održivom gospodarenju otpadom
 • Tiskanje brošura za informiranje i edukaciju građana
 • Tiskanje i postavljanje plakata
 • Snimanje i emitiranje edukativnih radio emisija
 • Emitiranje radijskih reklama
 • Snimanje i emitiranje edukativne TV emisije
 • Emitiranje edukativne TV reklame
 • Izrada web stranice
 • Javne i edukacijske tribine
 • Obilježavanje Dana planeta Zemlje
 • Tiskanje letaka za strane turiste

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?