Loading color scheme

15.05. Podijeljene brošure

Podijeljene brošure - 2Jedna u nizu aktivnosti je ova informativno edukativna publikacija o gospodarenju otpadom koja detaljnije upućuje ciljne skupine o tome kako spriječiti nastanak otpada, o mogućnostima kućnog kompostiranja, o važnosti pravilnog odvajanja otpada i mogućnostima recikliranja, poštujući hijerarhijsko načelo u postupanju otpadom.

Podijeljene brošure - 1Sve brošure su izrađene na recikliranom papiru čime se daje doprinos i primjer održivog korištenja prirodnih resursa.
Ova brošura usmjerena je na školsku djecu, žene i umirovljenike te će se distribuirati po školama i vrtićima, udrugama žena i udrugama umirovljenika.
Stoga su brošure podijeljene tim ciljnim skupinama odnosno svim ustanovama i udrugama čiji su članovi žene i udrugama umirovljenika kao i školskoj djeci koja će nadalje ta znanja usvajati i graditi nove navike odrastajući s njima.

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?