Loading color scheme

POZIV NA EDUKACIJSKU TRIBINU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM U SLANOM

poziv edukacijska tribina slano malaPozivamo Vas na javnu edukacijsku tribinu o održivom gospodarenju otpadom koja će se održati 27. lipnja u 19 sati u Vatrogasnom domu Slano.
Događaj se realizira kao dio akivnosti EU projekta „Program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje.

Predavačica na tribini je dr.sc. Marlena Ćukteraš i pročelnik Jedinstvenog upravnog odijela Općine Dubrovačko primorje g. Ivo Kola.

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?