Loading color scheme

26.02.2020. POZIV NA EDUKACIJSKU TRIBINU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM U ŽUPI

Pozivamo Vas na javnu edukacijsku tribinu o održivom gospodarenju otpadom koja će se održati 26. veljače u 17 sati u Velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka, Srebreno, Vukovarska 48.

Događaj se realizira kao dio akivnosti EU projekta „Program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje.

Komunalno javna tribina 26.2.2020 Župa dubrocačka

Komunalno javna tribina 27.2.2020 Dubrovačko primorje

Komunalno javna tribina 28.2.2020 Konavle

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?