Loading color scheme

27.02. U SLANOME ODRŽANA JAVNA TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

27.02. U SLANOME ODRŽANA JAVNA TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM-2U uvodnom obraćanju, Ivo Kola, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrovačko primorje, ukratko je predstavio sam projekt i aktivnosti koje se u sklopu njega provode te pobliže opisao trenutno stanje i planove vezane za gospodarenje otpadom na području Općine.

Stručni edukativni dio tribine održala je Marlena Ćukteraš  koja je kroz prezentaciju i javnu raspravu obradila glavnu temu javne tribine Kompostiranje i smanjenje nastanka otpada, Pravilno razdvajanja otpada te Ponovna upotreba predmeta.

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?